Campana.cz l Amerika l Tahiti l Antily l Austrálie & Nový Zéland l Indický oceán l Mexiko l Jordánsko l Venezuela l Kostarika l Lyže l Suntrek l Zájezdy z Německa l Bali l SAE l Luxusní hotely

   Základní informace
   Možnosti ubytování
   Fly & Drive & Sleep
   Pronájem automobilu
   Programy
   Okruhy s průvodcem
   Výlety
   Transfery
   Letecká přeprava
   Mapa Kostariky
   Kontakt & rezervace

 

tento web provozuje


HOTLINE

informace, kalkulace,
plán cesty, rezervace
 

Jan Zeman
zeman@campana.cz

( 604 200 252
 

www.campana.cz

 

 

Transfery


Transfery v Kostarice mohou někdy zabrat dost času. Důvodem je rychle rostoucí počet dopravních prostředků a také špatný stav některých silnic. Pokud plánujete cestovat do vzdálenějších míst, např. ze San José do Tamarinda, doporučujeme využít leteckého spojení.

Důležité upozornění:
Doporučuje Vám strávit první a poslední den vašeho pobytu v hotelu v San José. Můžete si tak odpočinout před dlouhým letem nebo po něm, nebo pokud vás čeká dlouhý transfer. Silnice v Kostarice bývají také často blokovány až na několik hodin v důsledku dopravních nehod nebo sesuvů půdy. Často postiženy jsou takto především hlavní silnice včetně Panamerické dálnice. Kvůli potížím na silnici můžete zmeškat váš let, proto při vašich cestách vždy počítejte s větší časovou rezervou.
 

Transfery z/na letiště v San José


Budget transfery z/na letiště

Budget transfery jsou poskytovány společností Interbus. Tato společnost zajišťuje kyvadlovou dopravu z letiště do hotelu a naopak. U východu z letiště vás bude očekávat španělsky mluvící zástupce společnosti Interbus s označením ARA Tours/Interbus. Klienti jsou povinni zástupce sami vyhledat. Autobusem budou přepraveni do hotelu, kde jim zaměstnanci recepce na vyžádání předají obálku od společnosti ARA Tours. Obálka obsahuje vouchery na všechny objednané služby a informace o důležitých telefonních číslech.
Transfery na letiště odjíždějí od hotelu 3,5 hodiny před plánovaným odletem. Je třeba počítat s několika zastávkami, autobus nabírá klienty od několika hotelů.
V případě zpoždění letu, čeká zástupce společnosti na klienty max. 2 hodiny. Po vypršení této doby ztrácíte nárok na transfer. A nevyužité transfery není poskytována náhrada.
Budget transfer není vhodný pro klienty, kteří mají sestavený vlastní itinerář nebo si pronajímají auto. V takovém případě budete potřebovat kompletní dokumentaci a osobní asistenci na letišti. Doporučujeme tedy využít standardních transferů. Budget transfery lze využít pouze k přepravě do hotelů v San José. Do následujících hotelů nelze využít budget transfer:
• hotel Bougainvillea
• všechny hotely v Escazú
• všechny hotely v Alajuele

Budget transfer nelze objednat k letům společností SANSA a Nature Air. K těmto je třeba využít standardních transferů.

Cena:
Budget Transfer z/na letiště 190,- Kč/os./1 cesta. Cena platí od 01.11.05 - 30.11.06

Cena zahrnuje:

- španělsky mluvící zástupce společnosti Interbus u východu z letištní budovy
- Transfer do/z hotelu v San José
- Vouchery a důležitá telefonní čísla od společnosti ARA Tours
Sleva: - Děti 0-12 let sleva 50%

Podmínky:
- v případě budget transferu společnost ARA Tours neposkytuje cestovní dokumentaci.
- dojde-li ke zpoždění letu o více než 2 hodiny, ztrácí klienti nárok na transfer bez možnosti náhrady.
- Za nevyužité budget transfery není poskytována náhrada.
- Budget transfery nelze rezervovat pro přípojné lety společností SANSA a NATURE AIR.


Standardní transfery z/na letiště

 

Standardní transfery z/na letiště zahrnují následující služby:

Transfer na letiště:

1. Asistenci na letišti
Až projdete imigrační kontrolou, bude vás očekávat zástupce cestovní kanceláře CANATOUR. Zástupce CANATOUR hovoří anglicky a bude vám nápomocen v případě jakýchkoli problémů se zavazadly nebo během pasové kontroly.
2. Asistence letištního průvodce
U východu z letiště se setkáte s letištním průvodcem společnosti ARA Tours. Zástupce hovoří anglicky, německy a španělsky. Během transferu do hotelu vám předá první důležité informace a bude vám nápomocen při kontaktu s recepcí hotelu. Na asistenci letištního průvodce mají nárok všichni klienti, kteří přiletí mezi 8. a 22. hodinou. Klienty, kteří přiletí do Kostariky mezi 22. a 8. hodinou, bude očekávat španělsky mluvící řidič. Všechny potřebné informace obdrží následující den.
3. Podrobná dokumentace:
Během transferu do hotelu obdrží všichni klienti veškerou potřebnou dokumentaci. Dokumentace obsahuje vouchery a informační brožuru od ARA Tours, důležitá telefonní čísla, itineráře a brožury všech rezervovaných hotelů/služeb. V případě pronájmu auta dostanete také mapu.
4. Zpoždění letů/zmeškané přípojné lety
Zástupci našich partnerských cestovních kanceláří vás budou na letišti očekávat i v případě, že váš let bude opožděn. Je však možné, že v takovém případě se setkáte jen se španělsky mluvícím řidičem. Klienti, kteří zmeškají svůj přípojný let do San José, budou očekáváni, až bude společnost ARA Tours informována o čísle jejich náhradního letu. Tato služba je zdarma.

Transfery z letiště:

1. Osobní asistence
Letištní průvodce vás vyzvedne ve vašem hotelu. Během transferu budete požádáni o vyplnění dotazníku. Pokud během vašich výletů došlo k jakýmkoliv problémům, budete mít možnost o nich průvodce informovat. V případě již dříve hlášené a oprávněné reklamace, společnost ARA Tours garantuje klientům vrácení příslušné částky během transferu.

2. Suvenýr
Všichni klienti obdrží pero s logem ARA Tours. Tento malý dárek využijete při vyplňování imigračních formulářů před vaší cestou domů.

Cena:
Standardní transfer z nebo na letiště 390,- Kč/os./1 cesta. Cena platí od 01.11.05 do 30.11.06.

Cena zahrnuje:

- Asistence zástupce společnosti CANATOUR uvnitř letištní budovy
- Německy, anglicky a španělsky mluvící průvodce u východu z letištní budovy
- Informace o důležitých detailech návštěvy Kostariky
- Transfer do hotelu v San José pohodlným klimatizovaným vozem
- Detailní cestovní dokumentace
- Osobní asistence letištního průvodce společnosti ARA Tours při transferu na letiště
- Suvenýr
- Během transferů mezi 22. a 8. hodinou asistence španělsky mluvícího řidiče
Sleva: - Děti 0-2 roky zdarma
- Děti 3-12 let sleva 50%


VIP Transfery z/na letiště
Pro VIP Klienty nabízíme speciální služby. Transfery zahrnují:


Transfer na letiště:
1. Asistence CANATOUR uvnitř letištní budovy

viz standardní transfery

2. Asistence letištního průvodce
Letištní průvodce společnosti ARA Tours vás bude očekávat u východu z letištní budovy. Průvodce hovoří anglicky, německy a španělsky. Během transferu bude podáván přivítací drink, průvodce vám podá první důležité informace o výletech a cestovní dokumentaci. Bude vám nápomocen při ubytování v hotelu.

3. Podrobná dokumentace
Viz standardní transfery

4. Dárek
Během transferu obdrží všichni klienti dárek.

5. Zpoždění letů/zmeškané přípojné lety
Zástupci našich partnerských cestovních kanceláří vás budou na letišti očekávat i v případě, že váš let bude opožděn. Je však možné, že v takovém případě se setkáte jen se španělsky mluvícím řidičem. Klienti, kteří zmeškají svůj přípojný let do San José, budou očekáváni, až bude společnost ARA Tours informována o čísle jejich náhradního letu. Tato služba je zdarma.

Transfer z letiště:
1. Osobní asistence
Letištní průvodce vás vyzvedne ve vašem hotelu v kteroukoliv denní dobu.

2. Suvenýr
Všichni klienti obdrží pero s logem ARA Tours. Tento malý dárek využijete při
vyplňování imigračních formulářů před vaší cestou domů.

Cena:
VIP Transfer z/na letiště 1.090,- Kč/os./1 cesta. V případě přepravy pouze 1 osoby činí příplatek 290,- Kč.

Cena zahrnuje:

- Asistence zástupce společnosti CANATOUR uvnitř letištní budovy
- Německy, anglicky a španělsky mluvící průvodce u východu z letištní budovy v kteroukoliv denní dobu
- Dárek během transferu
- Uvítací drink během transferu
- Informace o důležitých detailech návštěvy Kostariky
- Transfer do hotelu v San José pohodlným klimatizovaným vozem
- Detailní cestovní dokumentace
- Osobní asistence letištního průvodce společnosti ARA Tours při transferu na letiště v kteroukoliv denní dobu
- Suvenýr
- Pero s logem ARA Tours
Sleva: - Děti 0-2 roky zdarma
- Děti 3-12 let sleva 50%

Podmínky: min. počet účastníků 2. V případě přepravy pouze 1 osoby činí příplatek 290,- Kč.

Osobní asistence v hotelech na pobřeží Tichého oceánu
Zahrnuje:
- 1 návštěvu delegáta v hotelu na začátku pobytu
- informace o oblasti vč. nabídky výletů
- asistenci v případě jakýchkoli potíží

Cena za osobu: 190,- Kč.


Transfery v Kostarice


Kolektivní transfery (Interbus)

Jedná se o síť autobusových linek pro turisty jezdících podle pravidelného jízdního řádu. Klienti jsou vyzvedáváni od svých hotelů. Velkou výhodou těchto transferů je jejich cena a také fakt, že transfery jsou organizovány již od 2 osob a v mnoha případech postačí i jeden účastník.
Kromě pobřeží Tichého oceánu (jižně od Queposu) se lze se společností Interbus dostat do všech důležitých destinací. Ve většině případů lze také destinace kombinovat díky speciálně vytvořenému systému. Autobusy z různých směrů zastavují na stejných zastávkách, obvykle u restaurací, kde klienti mohou přestoupit na jiný spoj.
Odjezd ze San José do všech destinací je zpravidla ráno, odjezdové časy z ostatních míst jsou v odpoledních hodinách, kromě Tamarinda, Queposu, Monteverde a La Fortuny, odkud spoje odjíždějí ráno i večer. Transfery, které se vracejí do San José, přijíždějí tedy ve večerních hodinách. Proto není možné využívat těchto autobusů jako přípojů k mezinárodním letům.
Upozorňujeme, že je povolena přeprava pouze jednoho zavazadla a jednoho příručního zavazadla na osobu. Přepravu dalších zavazadel a surfů je potřeba rezervovat a podléhají příplatku 10 USD/kus.
Hotel Bougainvillea leží mimo trasy Interbusů, na transfery z/do hotelu se vztahuje příplatek 5 USD/os./1 cestu.

Individuální transfery

Zajišťujeme individuální transfery do všech míst v zemi. Řidiči mluví španělsky, během cesty můžete dělat krátké zastávky.

Vnitrostátní lety

Viz kapitola „Letecká přeprava“. Budete-li požadovat transfer z hotelu nebo naopak, je třeba připočítat částku za transfer. Některé hotely tuto službu nenabízejí.
 

Z Do

Autobus

Individuální transfer Letecký transfer se spol.

Min. 2 os.

Cena v Kč

/os./1 cesta

Pevný jízdní řád

1-7 os.

Cena v Kč/vozidlo

není-li uvedeno jinak

1 cesta

SANSA

vč. let. poplatků

 

NATURE AIR
Bananito Cahuita 790 (min. 1 os.) 3190

Nelze

Nelze

Bananito La Fortuna/Arenal Vulkan 1090 (min. 1 os.) 5990

Nelze

Nelze

Bananito Tortuguero (Siquirres, Caribbean Dish) nelze 3490

Nelze

Nelze

Bananito Puerto Viejo Karibikküste 790 (min. 1 os.) 3190

Nelze

Nelze

Bananito Turrialba nelze 4590

Nelze

Nelze

Cahuita Bananito 790 (min. 1 os.) 3190

Nelze

Nelze

Cahuita La Fortuna/Arenal Vulkan 1090 (min. 1 os.) 5990

Nelze

Nelze

Cahuita Puerto Viejo Karibikküste 790 (min. 1 os.) 4390

Nelze

Nelze

Cahuita Turrialba nelze 5090

Nelze

Nelze

Dominical Quepos/Manuel Antonio 1090 (min. 4 os.) 4790

Nelze

Nelze

Golfito Golfo Dulce Lodge Nelze 390 (min. 2 os.)

Nelze

Nelze

La Fortuna/Arenal Vulkan Cahuita 1090 (min. 1 os.) 5990

Nelze

Nelze

La Fortuna/Arenal Vulkan Laguna del Lagarto Lodge nelze 1290 (min 2 os.)

Nelze

Nelze

La Fortuna/Arenal Vulkan Monteverde 1090 (min. 1 os.) 3890

Nelze

Nelze

La Fortuna/Arenal Vulkan Puerto Viejo Karibikküste 1090 (min. 1 os.) 5990

Nelze

Nelze

La Fortuna/Arenal Vulkan Quepos/Manuel Antonio 790 (min. 1 os.) 5190

Nelze

Nelze

La Fortuna/Arenal Vulkan Rincón de la Vieja 1090 (min. 1 os.) 4190

Nelze

Nelze

La Fortuna/Arenal Vulkan Tamarindo 790 (min. 1 os.) 4390

Nelze

Nelze

La Fortuna/Arenal Vulkan Tambor 1090 (min. 1 os.) 490

Nelze

Nelze

Laguna del Lagarto Lodge La Fortuna/Arenal Vulkan nelze 1290 (min. 2 os.)

Nelze

Nelze

Liberia Monteverde 1090 (min. 1 os.) 3190 (1-4 os.)

Nelze

Nelze

Liberia Tamarindo 590 (min 2 os.) 4390

Nelze

Nelze

Monteverde La Fortuna/Arenal Vulkan 1090 (min. 1 os.) 3890

Nelze

Nelze

Monteverde Liberia 1090 (min. 1 os.) 3190 (1-4 os.)

Nelze

Nelze

Monteverde Nosara 1090 (min. 1 os.) 4790 (1-4 os.)

Nelze

Nelze

Monteverde Quepos/Manuel Antonio 1090 (min. 1 os.) 4790 (1-4 os.)

Nelze

Nelze

Monteverde Rincón de la Vieja 1090 (min. 1 os.) 4790 (1-4 os.)

Nelze

Nelze

Monteverde Tamarindo 1090 (min. 1 os.) 4490

Nelze

Nelze

Monteverde Tambor 1090 (min. 1 os.) 5490 (1-4 os.)

Nelze

Nelze

Nosara La Fortuna/Arenal Vulkan 1090 (min. 1 os.) 6390

Nelze

Nelze

Nosara Monteverde 1090 (min. 1 os.) 6090

Nelze

Nelze

Nosara Quepos/Manuel Antonio 1090 (min. 1 os.) 7390

Nelze

Nelze

Puerto Viejo Karibikküste Bananito 790 (min. 1 os.) 3190

Nelze

Nelze

Puerto Viejo Karibikküste La Fortuna/Arenal Vulkan 1090 (min. 1 os.) 5990

Nelze

Nelze

Puerto Viejo Karibikküste Turrialba Nelze 5590

Nelze

Nelze

Quepos/Manuel Antonio Dominical 1090 (min. 1 os.) 4790

Nelze

Nelze

Quepos/Manuel Antonio La Fortuna/Arenal Vulkan 790 (min. 1 os.) 5190

Nelze

Nelze

Quepos/Manuel Antonio Monteverde 1090 (min. 1 os.) 4790 (1-4 os.)

Nelze

Nelze

Quepos/Manuel Antonio Rincón de la Vieja 1090 (min. 1 os.) 6390

Nelze

Nelze

Quepos/Manuel Antonio Tamarindo 1090 (min. 1 os.) 4790

Nelze

Nelze

Quepos/Manuel Antonio Tambor 1090 (min. 1 os.) 8190

Nelze

Nelze

Rincón de la Vieja La Fortuna/Arenal Vulkan 1090 (min. 1 os.) 4190

Nelze

Nelze

Rincón de la Vieja Monteverde 1090 (min. 1 os.) 4790 (1-4 os.)

Nelze

Nelze

Rincón de la Vieja Quepos/Manuel Antonio 1090 (min. 1 os.) 6390

Nelze

Nelze

Rincón de la Vieja Tamarindo 1090 (min. 1 os.) 3390

Nelze

Nelze

Tamarindo La Fortuna/Arenal Vulkan 790 (min. 1 os.) 4390

Nelze

Nelze

Tamarindo Quepos/Manuel Antonio 1090 (min. 1 os.) 4790

Nelze

Nelze

Tamarindo Rincón de la Vieja 1090 (min. 1 os.) 3390

Nelze

Nelze

San José Cahuita 790 (min 1 os.) 3890

Nelze

Nelze

San José Carara Nationalpark 590 (min 1 os.) 2790

Nelze

Nelze

San José Dominical Nelze 4190

Nelze

Nelze

San José Golfito Nelze 5990

T 390

+ F 2290

= 2680

T 390

+ F 2590

= 2980

San José Golfo Dulce Lodge Nelze

5990/autobus + 390/os.

T 390

+ F 2290

+ T 390

= 3070

T 390

+ F 2590

+ T 390

= 3370

San José La Ensenada Lodge nelze

3390

Nelze

Nelze

San José La Fortuna/Arenal Vulkan 790 (min 1 os.)

2790

Nelze

T 390

+ F 1990

= 2380

San José Laguna del Lagarto Lodge nelze

1790 (min. 2 os.)

Nelze

Nelze

San José Liberia 790 (min 1 os.)

3690

T 390 + F2290= 2680

T 390 + F 2490 = 2880

San José Limón 790 (min 1 os.)

3390

Nelze

Nelze

San José Monteverde 790 (min 1 os.)

4390

Nelze

Nelze

San José Nosara 1090 (min. 1 os.)

5190

T 390

+ F 2290

= 2680

T 390

+ F 2390

= 2780

San José Puerto Viejo Karibikküste 790 (min 1 os.)

4390

Nelze

Nelze

San José Punta Islita nelze

5190

T 390

+ F 2290

+ T 90

= 2770

T 390

+ F 2590

+ T 90

= 3070

San José Quepos/Manuel Antonio 790 (min 1 os.)

3990

T 390

+ F 1490

+ T 190

= 2090

T 390

+ F 1590

+ T 190

= 2170

San José Rincón de la Vieja 1090 (min. 1 os.)

4790

Nelze

Nelze

San José Samara / Carillo 790 (min 1 os.)

4390

T 390

+ F 2290

= 2680

Nelze

San José San Gerardo de Dota nelze

2790

Nelze

Nelze

San José Selva Bananito Lodge 790 (min 1 os.)

3390

Nelze

Nelze

San José Tamarindo 790 (min 1 os.)

4390

T 390

+ F 2290

+ T 190

= 2870

T 390

+ F 2390

+ T190

= 3070

San José Tambor 1090 (min. 1 os.)

4990

T 390

+ F 1890

= 2280

T390

+ F 1990

= 2380

San José Tortuguero nelze

nelze

T 390

+ F 1890

= 2280

T 390

+ F 2090

= 2480

San José Turrialba nelze

2490

nelze

nelze

T=Transfer hotel-letiště, F=let, T=Transfer letiště-hotel, 1 cesta/min. 2 os.

CAMPANATOUR s.r.o., Kdyně, Náměstí 131, 345 06, tel: 379 732 772, fax: 379 731 072, email: campana@campana.cz

Ceny jsou kalkulovány v kurzu 1 USD = 17 Kč, 1 EUR = 24 Kč, při prodeji bude použit aktuální kurz.

CAMPANATOUR s.r.o. (založeno 1990) zajišťuje cesty na přání na míru pro jednotlivce i skupiny.

Vyžádejte si kompletní nabídku dovolené včetně letenky, ubytování a dalších služeb.

Oficiální stránky kostarického turistického ruchu